Konkurzní řízení na pracovní místo Ředitel/-ka Základní a mateřské školy T. G. Masaryka Brodek u Konice

Více informací v příloze.