Aktuality

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Myslejovice

21.03.2023

Obec Myslejovice v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Myslejovice, příspěvkové organizace, Myslejovice č. 1, okr. Prostějov s nástupem od 1.6.2023.
Bližší informace ke konkurznímu řízení naleznete v příloze Vyhlášení konkurzního řízení.pdf

Více informací

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov

08.12.2022

Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, se sídlem sídl. Svobody 3578/79, Prostějov na dobu neurčitou.                         

Bližší informace ke konkurznímu řízení naleznete v příloze. Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Více informací