Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/-lky Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34