Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/-lky na Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52