Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/-lky Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov