Podzimní sběr výkazů a matrik

MATRIKY:

Další předávání dat ze školních matrik proběhne ve standardním podzimním termínu 1. 10. - 15. 10. 2015. Testovat správnost předávaných údajů k rozhodnému datu 30. 9. 2015 bude možno na serveru  https://profa.uiv.cz/matrikas/ od začátku září 2015.

Na adrese http://sberdat.uiv.cz/login na stránce Vaší školy pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik" nadále provádějte aktualizaci kontaktních údajů osob zastupujících školu při předávání údajů ze školních matrik.

VÝKAZY:

Termíny odevzdávání výkonových výkazů v roce 2015

Škola/zařízení odevzdává výkaz nejpozději do 12. 10. 2015 podle stavu k 30. 9. 2015. Týká se výkazů R 13-01 o ředitelství škol, S 24-01 o základní umělecké škole a S 1-01 o mateřské škole.

Vzory formulářů výkazů pro rok 2015 zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vzory-formularu-pro-rok-2015

Metodické pokyny pro rok 2015 zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/metodicke-pokyny-pro-rok2015