Zápisy do ZŠ

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 5. února 2016 od 12:00 – 18:00 hodin

Soubor: