Zajímavé odkazy

Rejstřík škol - http://rejskol.msmt.cz/.  Zde je dostupný celkový přehled o škole a jejich místech

Adresář škol a školských zařízení - http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp

Pro zadávání dat výkazů a šetření dané škole a jejich kontrole a předávání správním úřadem ke zpracování ÚIV je na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ - Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy

Školská matrika - https://matrika.uiv.cz/matrikas/. Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy

Statistické ročenky a výkonové ukazatele - http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Stránky České školní inspekce jsou na adrese http://www.csicr.cz/