Učitel/-ka 1. stupeň ZŠ

Škola
ZŠ Brodek u Prostějova
Nástup
Středa, 23. Srpen 2017
Zaměření
učitel/-ka 1. stupeň ZŠ
Poznámka

Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace, Císařská 65, 798 07  Brodek u Prostějova                                           

IČ: 47921242, ČSOB: 153 778 112/0300, tel.: 581 275 321, www: zs-brodek.cz, e-mail: zsbrp@iol.cz

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

na obsazení pracovní pozice učitele (učitelky) 1.stupně ZŠ

Ředitelství Základní školy Brodek u Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice učitele (učitelky) 1.stupně ZŠ – úvazek 1,00.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je občanem České republiky,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská a morální bezúhonnost.

  Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro první stupeň základní školy,
 • profesní dovednosti potřebné k naplňování RVP ZV,
 • dobrý zdravotní stav,
 • schopnost týmové spolupráce.

  Platové zařazení:

 • dle příslušných platových předpisů.

  K přihlášce k výběrovému řízení připojte:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení: 31. 8. 2017

Přihlášku s požadovanými doklady lze přinést osobně do sekretariátu školy či zaslat na adresu školy.

Předpokládaný nástup: ihned

Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, ředitelka školy

e-mail: zsbrp@iol.cz

 

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU  ŘÍZENÍ

NA PRACOVNÍ MÍSTO:  učitele (učitelky) 1. stupně ZŠ Brodek u Prostějova, příspěvková organizace

Povinné údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, doručovací adresu, číslo OP, datum, podpis

Přílohy:

Životopis

Originál nebo ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání