Přidat žádost o místo

Žádost o místo

formulář
Jméno*:
Profese*:
Vzdělání:
Zaměření:
Možný nástup*: Kalendář
Kontakt*:email, telefon, mobil
Poznámka:

Odsouhlasením a uložením tohoto formuláře udělujete souhlas správci osobních údajů Statutární město Prostějov, sídlem T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov (dále jen „správce“), a to ke zpracování následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, profese, zaměření, datum možného nástupu do práce, telefonní číslo a e-mail.

Kontaktní údaje správce:
adresa: T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
ID datové schránky: mrtbrkb
e-mail: posta@prostejov.eu
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
poverenec@prostejov.eu
582 329 126

Osobní údaje budou zpracovány za účelem uveřejnění žádosti uchazeče o volné pracovní místo, a to na internetových stránkách www.pvskoly.cz.
Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 3 let, jinak do doby odvolání souhlasu se zpracováním, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail poverenec@prostejov.eu nebo na webmaster@prostejov.eu.
K osobním údajům bude mít mimo zaměstnanců pověřených správou internetových stránek www.pvskoly.cz přístup také veřejnost, a to prostřednictvím uvedených internetových stránek.
Každý subjekt osobních údajů má následující práva: vzít souhlas zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, podat námitku proti zpracování.
V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz. Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se svou stížností, nebo se dále můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu poverenec@prostejov.eu nebo na telefonu + 420 582 329 126.

Vytvořeno 6.12.2021 10:44:45 | přečteno 1721x | ernest