aktuality

Zápis do MŠ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově se koná v pátek 11. března 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

Zápisy do ZŠ

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 5. února 2016 od 12:00 – 18:00 hodin

Stránky