Informace

Zápis do MŠ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově se koná v pátek 11. března 2016 od 8:00 do 17:00 hodin

Zápisy do ZŠ

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 5. února 2016 od 12:00 – 18:00 hodin

Prázdniny 2015 - 2016

Organizace školního roku 2015/2016  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Stránky