Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele – ředitelky Mateřské školy Prostějov, Smeta

Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.,
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace na dobu neurčitou.

Více informací naleznete v příloze.