Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Střední školy designu a módy, Prostějov

se sídlem Vápenice 1, 796 62 Prostějov,

Více informací naleznete v příloze.