Sběr dat UIV

Zadávání dat výkazů a šetření dané škole a jejich kontrole a předávání správním úřadem ke zpracování UIV je na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ .

Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy.