Školní matrika

Webová stránka pro školní matriku - https://matrika.uiv.cz/matrikas/

Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy.