Zajímavé odkazy

Statistické ročenky a výkonové ukazatele - http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Stránky České školní inspekce jsou na adrese http://www.csicr.cz/

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  MŠMT ČR (msmt.cz)